Nhảy đến nội dung

Yêu Cầu Dữ Liệu Cử Tri

Các tổ chức và cá nhân đủ điều kiện có thể yêu cầu thông tin ghi danh cử tri có tính phí bằng cách đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri và điền vào mẫu đơn, hoặc bằng cách tải mẫu đơn xuống và gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ bên dưới. Việc sử dụng thông tin ghi danh cử tri vì mục đích thương mại bị nghiêm cấm theo pháp luật. 

Tất cả các yêu cầu xem hoặc mua thông tin ghi danh cử tri phải được kèm theo một mẫu đơn hoàn chỉnh có chữ ký tay (bản gốc), thanh toán hợp lệ, và mọi tài liệu hỗ trợ cần thiết. Hoàn tất mẫu đơn và:: 

  • Mang mẫu đơn đã điền đến địa chỉ được liệt kê dưới đây. 

HOẶC 

  • Gửi mẫu đơn đã hoàn tất và ký tên qua đường bưu điện đến địa chỉ được liệt kê dưới đây. (Các đơn đặt hàng qua đường bưu điện phải kèm theo bản sao giấy phép lái xe của quý vị hoặc giấy tờ có hình chính thức.)  

Khoản thanh toán phải được nhận trước khi yêu cầu của quý vị có thể được tiến hành. Sự thanh toán có thể được trả trực tiếp bằng tiền mặt, chi phiếu, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, hoặc trực tuyến thông qua cửa hàng thanh toán của chúng tôi ở đây 

Thông tin ghi danh cử tri có thể nhận trực tiếp tại văn phòng hoặc vận chuyển có tính phí. 

 

SỞ GHI DANH CỬ TRI QUẬN ORANGE

1300 South Grand Avenue, Building C 

Santa Ana, CA 92705