Nhảy đến nội dung

Cộng Đồng

Thông Tin Liên Hệ

Một danh sách để liên lạc mỗi phòng ban của Sở Ghi Danh Cử Tri.

Nền Tảng Kiến Thức

Các nguồn trợ giúp hữu ích có sẵn cho quý vị.

Thông Tin Ghi Danh

Xem báo cáo hiện nay của Tổng Thư Ký Tiểu Bang về việc ghi danh

Lịch Trình Sự Kiện Kết Nối Cộng Đồng

Kết Nối Cộng Đồng

Yêu Cầu Thuyết Trình Viên

Chúng tôi cung cấp nhiều thuyết trình viên cho tổ chức hoặc sự kiện của quý vị. Các chủ đề đa dạng về việc điều hành bầu cử, ghi danh cử tri, dữ liệu về cử tri và hơn nữa.

Hình Ảnh Sự Kiện

Hãy xem toàn bộ thư viện hình ảnh của chúng tôi với nhiều hình ảnh tại sự kiện bằng cách bấm vào nút bên dưới..


Bộ Công Cụ Truyền Thông

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã tạo ra bộ công cụ truyền thông có thể được dùng để chia sẻ thông tin bầu cử.

Tiếp Cận Song Ngữ

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cam kết có sự chủ động tiếp cận trong việc tuân thủ các quy định về ngôn ngữ của Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu cho mỗi kỳ bầu cử được tổ chức trong Quận.

Chúng tôi tự hào trong việc duy trì chương trình trợ giúp ngôn ngữ toàn diện cho tất cả các ngôn ngữ được quy định. Chúng tôi tin rằng chương trình tiếp cận cộng đồng thành công phục vụ cho cộng đồng ngôn ngữ yêu cầu tất cả các yêu tố sau:

  • Cam kết về sự hiện diện của các nhân viên toàn thời gian phụ trách chương trình cộng đồng song ngữ: Các Chuyên Viên Chương Trình Cộng Đồng song ngữ của chúng tôi tổ chức tất cả các dịch vụ để tiếp cận cử tri, biên dịch tài liệu bầu cử và tuyển dụng tình nguyện viên cho các cộng đồng ngôn ngữ. Với kinh nghiệm tiếp cận cộng đồng và kiến thức về văn hóa, họ phục vụ với vai trò là người liên kết của Sở Ghi Danh Cử Tri để tăng cường sự tham gia của những cử tri gặp phải những cản trở về văn hóa và ngôn ngữ.
  • Tiếp cận cộng đồng theo cách tích cực và sáng tạo: Từ các chiến dịch truyền thông tập trung vào các sự kiện cho các khán thính giả cụ thể, chúng tôi có các chương trình khác nhau để mở rộng sự tiếp cận đến các cử tri thông qua các kênh thông tin của địa phương. Các nỗ lực này rất quan trọng để nâng cao sự nhận thức về các vấn đề bỏ phiếu và xây dựng mối quan hệ với các cộng đồng ngôn ngữ mà chúng tôi phục vụ.
  • Kiểm soát chất lượng của việc biên dịch các tài liệu bầu cử: Biên dịch các tài liệu bầu cử phức tạp tốn rất nhiều thời gian và trách nhiệm phức tạp này đòi hỏi sự tập trung rất chi tiết. Quy trình mà chúng tôi thành lập đảm bảo các tài liệu bầu cử được biên dịch chính xác, phù hợp và dễ dàng tiếp cận.
  • Chủ động tuyển dụng nhân viên song ngữ của Trung Tâm Bầu Cử: Sự thách thức tuyển dụng nhân viên Trung Tâm Bầu Cử song ngữ có năng lực đòi hỏi chúng tôi phải chủ động trong công tác tuyển dụng. Chúng tôi đã phát triển một loạt các phương pháp và hoạt động tuyển dụng để liên tục mở rộng cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

CEW

CEW là gì?

Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng của Quận Orange là một hội đồng cố vấn gồm các tình nguyện viên từ cộng đồng sẽ cung cấp ý kiến cho Sở Ghi Danh Cử Tri về việc bỏ phiếu của các cộng đồng thiểu số, sự tiếp cận cộng đồng người khuyết tật đến quy trình bầu cử và quy trình bầu cử nói chung. Nhóm cố vấn cũng đưa ra một diễn đàn để Sở Ghi Danh Cử Tri cập nhật với cộng đồng một cách toàn diện về các vấn đề liên quan đến bầu cử và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

Học Viện Bầu Cử Quận Orange

Giới Thiệu

Học Viện Bầu Cử của Quận Orange là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về cách các kỳ bầu cử được tổ chức trong một môi trường mà sự minh bạch là yếu tố rất quan trọng. Chương trình độc đáo của chúng tôi cung cấp các phần cụ thể về bầu cử một cách bao quát. Kết quả là chúng tôi đã phát triển một giáo trình phù hợp với việc điều hành đoạt giải thưởng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tổ chức các kỳ bầu cử trong Quận Orange với tiêu chuẩn cao nhất và Học Viện Bầu Cử của chúng tôi phản ánh các giá trị này.

Nộp Đơn

Nếu quý vị đã quen thuộc với Học Viện Bầu Cử của chúng tôi, hãy nộp đơn bây giờ cho khóa học sắp tới của chúng tôi. Nộp Đơn bây giờ!

Mô Tả Khóa Học

Kiểm tra ngày học, thời gian và mô tả khóa học. Tìm hiểu thêm.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Hãy xem danh sách Các Câu Hỏi Thường Gặp mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm nút bên dưới.


Câu Hỏi Thường Gặp

  • Chương trình MyBallot là gì?
  • Chương Trình Tài Trợ từ Công Ty là gì?
  • Quý vị có các chương trình giáo dục về bầu cử không?
  • Tôi có thể xem lịch trình sự kiện của quý vị không?