Nhảy đến nội dung

Dữ Liệu & Nghiên Cứu

Trung Tâm Dữ Liệu

Dữ liệu cử tri theo thời gian thực ngay trong tầm tay quý vị. Mục Trung Tâm Dữ Liệu độc quyền của chúng tôi cung cấp thông tin theo thời gian thực về việc ghi danh của cử tri, thông tin chính đảng, phân tích từng thành phố, tổng số phiếu bầu, và hơn nữa

Các Bản Đồ

Phần lập bản đồ của chúng tôi cung cấp các bản đồ cùng với dữ liệu và xu hướng tổng hợp. Quý vị cũng có thể tìm thấy khu vực của quý vị, tải về hoặc yêu cầu nhiều các tập tin có thể tải về các loại bản đồ và hình dạng khác nhau, và sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm khu vực và đại diện của quý vị

Thư Viện Bầu Cử

Nếu quý vị đang tìm dữ liệu, báo cáo, tập sách, hay tài liệu bộ luật bầu cử, đây là nơi quý vị cần.

Các Cuộc Bầu Cử Trước Đây

Hãy xem bên dưới về các thông tin và kết quả bầu cử trước đây theo chi tiết. Quý vị có thể tìm các thông báo chính thức, lịch trình, thông tin phiếu bầu, và thông tin ứng cử viên trong mục này.

Kết Quả Bầu Cử Trước Đây

Xem kết quả chi tiết về các cuộc bầu cử trước đây

Thông Tin Bầu Cử Trước Đây

Xem thông tin về các kỳ bầu cử trước đây.

Khuynh Hướng Bầu Cử

Xem thông tin về các thay đổi trong khuynh hướng bầu cử.

Yêu Cầu Dữ Liệu Cử Tri

Chúng tôi cung cấp dữ liệu có thể bán cho các cá nhân hay đoàn thể hội đủ điều kiện. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các bản đồ cử tri bằng các định dạng điện tử hoặc có thể in ra.

Xem Việc Hiển Thị Dữ Liệu

Bấm vào hình ảnh bên dưới để xem xét khuynh hướng dữ liệu bầu cử và cử tri ở dạng trực quan, được tạo bằng chương trình Microsoft BI.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Hãy xem danh sách câu hỏi thường gặp (FAQ) mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm nút Tìm Hiểu Thêm.