Nhảy đến nội dung

Bầu Cử

Các Lựa Chọn Bỏ Phiếu

Thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu, làm thế nào để gửi trả phiếu bầu của quý vị, và các Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập phần Bỏ Phiếu trên trang mạng của chúng tôi. Hãy tận dụng các lựa chọn thay thế có sẵn để tránh sự tắc nghẽn – từ việc bầu phiếu tại nhà, lái xe ngang qua để gửi phiếu bầu, các lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu, gửi trả phiếu bầu của quý vị qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, hoặc trực tiếp giao phiếu bầu của quý vị cho chúng tôi – sự lựa chọn là của quý vị.

Bầu Cử Trước Đây

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Hãy xem danh sách FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp) mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm vào nút Tìm Hiểu Thêm.