Nhảy đến nội dung

Mạng Truyền Thông Xã Hội

Tại Sở Ghi Danh Cử Tri chúng tôi khuyến khích sự minh bạch trong suốt quy trình bầu cử. Chúng tôi đã làm điều này theo cách đơn giản là chia sẻ thông tin trên các diễn đàn xã hội bất kể là Facebook, Twitter, YouTube hay là mạng xã hội nào có tiếng vang trong tương lai. Chỉ đơn giản là bấm vào các đường dẫn của mạng xã hội quen thuộc với quý vị trên trang mạng của chúng tôi hoặc vào các trang đặc biệt của chúng tôi trên Facebook, Twitter và YouTube. Hãy kết nối với chúng tôi!

Trang Facebook của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Chúng tôi đã tiên phong trong việc sử dụng mạng truyền thông xã hội trong các cuộc bầu cử. Trang Facebook của chúng tôi cung cấp các thông tin được cập nhật mới nhất về hoạt động bầu cử của chúng tôi, bao gồm các mẹo vặt, thông tin nhanh, thông cáo báo chí, các đoạn ghi hình ngắn và nhiều hơn nữa. Hãy kết nối với chúng tôi và tham gia vào cuộc đối thoại!

Trang Twitter của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Sự hiện diện của chúng tôi trên Twitter tiếp tục gia tăng. Chúng tôi sử dụng Twitter theo một cách đặc biệt – cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động trong Ngày Bầu Cử của chúng tôi, khi điều này đang diễn ra tại chỗ trong thực tế. Thêm vào đó chúng tôi cung cấp các cập nhật thú vị về những chủ đề liên quan đến bầu cử trong năm.

Kênh YouTube của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Sự lựa chọn vào kênh YouTube của chúng tôi tăng mỗi ngày khi chúng tôi mang đến cho quý vị các băng ghi hình phía sau hậu trường về những hoạt động bầu cử của chúng tôi. Kênh YouTube của chúng tôi được thiết kế giống như phần Studio Bầu Cử độc quyền của chúng tôi – quý vị sẽ có thể chọn xem từ các chương trình đầy đủ hoặc các đoạn phim ngắn phía sau hậu trường của chúng tôi.