Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Tóm Tắt Sau Bầu Cử: 174 người quan sát, 1 triệu phiếu bầu và phiếu bầu có điều kiện

Ngày 16 Tháng Mười Một, 2016 - Đã là tám ngày kể từ Ngày Bầu Cử và đây là những cập nhật mới nhất về hoạt động sau bầu cử của chúng tôi:

Trong những ngày gần đây chúng tôi có tới 174 người quan sát trong một thời điểm tại trụ sở, quan sát việc đếm và xử lý phiếu bầu sau bầu cử. Với hai nội dung tranh cử sát sao về lập pháp ở tiểu bang California, chúng tôi hiểu tại sao – nhiều trạm xử lý có hàng tá người quan sát. Cho đến chiều tối nay, chúng tôi đã xử lý hơn 1 triệu phiếu bầu (gần 51,000 trong hôm nay) – con số này sẽ tiếp tục tăng khi chúng tôi hoàn tất xử lý những phiếu bầu-qua-thư sau cùng (khoảng 25,000). Những phiếu bầu còn lại là những phiếu bầu nhận được sau cùng và hội đủ điều kiện là trong ba ngày sau Ngày 8 Tháng Mười Một và những phiếu bầu cần được sửa chữa, sao chụp, v.v.

Cho đến chiều tối nay chúng tôi đã xử lý gần 9,000 phiếu bầu có điều kiện (với 3,500 trong tổng số này được tính là phiếu bầu được cập nhật tối nay). Việc xử lý phiếu bầu có điều kiện sẽ tiếp tục gia tăng mỗi ngày khi các nhân viên từ từ bắt kịp dữ liệu được xử lý – việc này sẽ tiếp tục hằng ngày (trừ Chủ Nhật).

Chúng tôi đã phân loại phiếu bầu có điều kiện theo thành phố và khu vực và hiện nay chúng tôi đang xử lý phiếu bầu của Khu Vực 65 Hạ Viện Tiểu Bang và Khu Vực 29 Thượng Viện Tiểu Bang. Các khu vực này chiếm phần lớn của trung tâm phía bắc Quận (bao gồm một vài thành phố).

Quý vị có thể xem bảng phân tích chi tiết về các ước tính có bao nhiêu phiếu bầu còn lại để đếm bằng cách truy cập trang mạng của chúng tôi tại ocvote.com.