Công Cụ Xác Nhận Khu Vực Trực Tuyến

Sử dụng bản đồ tương tác này để tìm kiếm những khu vực mà quý vị cư trú. Quý vị có thể nhập vào địa chỉ, hoặc sử dụng bản đồ tương tác để tìm vị trí những khu vực mới vừa được thông qua từ Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Lập Pháp Tiểu Bang, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt Tiểu Bang, và Hội Đồng Giám Sát Quận. 
Bấm vào đây để sử dụng công cụ xác nhận khu vực trực tuyến.

Các Bản đồ Có Thể Tải Xuống

Các Bản đồ ở định dạng .pdf có sẵn miễn phí để tải xuống bằng cách sử dụng hệ thống tương tác mới của chúng tôi. Chỉ cần chọn khu vực mà quý vị cần bản đồ từ danh sách liệt kê, và bản đồ sẽ được cung cấp cho quý vị để tải xuống. Các ranh giới mới cho Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt Tiểu Bang và Hội Đồng Giám Sát Quận sẽ có bắt đầu từ Ngày 15 Tháng Một, 2022. Truy cập hệ thống bản đồ có thể tải xuống.

Bản Đồ Điện Tử

Các tập định dạng bản đồ và các PDF chỉ có các ranh giới khu vực bắt đầu có từ Ngày 15 Tháng Một, 2022. Các tập định dạng bản đồ và các PDF có các ranh giới khu bầu cử và khu vực sẽ có trong hoặc khoảng Ngày 15 Tháng Hai, 2022. Để yêu cầu các tập định dạng bản đồ và PDF tùy chỉnh, quý vị có thể sử dụng công cụ đặt hàng bản đồ của chúng tôi.  Yêu cầu bản đồ đặt làm bằng cách sử dụng công cụ đặt hàng bản đồ của chúng tôi.

Bản đồ được in sẵn

Những bản đồ theo mẫu, in sẵn có sẵn với một mức phí thấp. Quý vị có thể tùy chỉnh bản đồ của quý vị và hoàn tất đơn đặt hàng trực tuyến tại ocvote.com/mapping . Những bản đồ in sẵn có thể được gửi đi bằng thư, hoặc được nhận tại văn phòng của chúng tôi. Vui lòng chờ hai ngày làm việc đối với những đơn đặt hàng bản đồ in sẵn để đáp ứng. Những bản đồ in sẵn với những ranh giới khu vực sẽ có sẵn từ Ngày 3 Tháng Hai, 2022. Những bản đồ in sẵn với những ranh giới khu vực và khu bầu cử sẽ có sẵn từ Ngày 15 Tháng Hai, 2022. Yêu cầu về những bản đồ được tùy chỉnh bằng cách sử dụng công cụ đặt hàng bản đồ của chúng tôi.