Nhảy đến nội dung
Bầu Cử CA, Quận Orange Mở Cửa Các Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang vào Ngày 7 Tháng Sáu

Trung Tâm Bầu Cử và địa điểm bầu cử lưu động sẽ cung cấp cho cử tri với nhiều lựa chọn thuận tiện hơn để đích thân đến bầu cử hoặc đi đến để gửi phiếu bầu của họ.

SANTA ANA, CA – Ngày 26 Tháng Năm, 2022 – Bắt đầu từ Thứ Bảy này, Ngày 28 Tháng Năm, cử tri Quận Orange sẽ mở rộng ra nhiều các lựa chọn để bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Trên Toàn Tiểu Bang vào Ngày 7 Tháng Sáu khi Sở Ghi Danh Cử Tri mở ra 43 Trung Tâm Bầu Cử trên toàn quận

Cử tri có thể tận dụng một Trung Tâm Bầu Cử để yêu cầu một phiếu bầu thay thế, bỏ phiếu trực tiếp, mang phiếu bầu qua thư của họ đến để gửi, cập nhật việc ghi danh của họ, hoặc cần xử lý các nhu cầu bầu cử khác. Những dịch vụ tương tự này hiện đã có cho cuộc bầu cử này tại văn phòng Santa Ana của Sở Ghi Danh Cử Tri kể từ Ngày 9 Tháng Năm.
Vào Ngày 4 Tháng Sáu, thêm 138 Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở trên toàn quận cùng với tất cả 181 Trung Tâm Bầu Cử còn lại sẽ mở cửa cho đến Thứ Ba Ngày 7 Tháng Sáu, 2022. 

Giờ làm việc của Trung Tâm Bầu Cử:

  • Ngày 28 Tháng Năm – Ngày 3 Tháng Sáu, 2022 (8 giờ sáng - 5 giờ chiều) Các Trung Tâm Bầu Cử được chọn lọc mở cửa
  • Ngày 4 Tháng Sáu – Ngày 6 Tháng Sáu, 2022 (8 giờ sáng - 8 giờ tối) Các Trung Tâm Bầu Cử bổ sung mở cửa
  • Ngày 7 tháng 6 năm 2022 (7 giờ sáng - 8 giờ tối) 

Cử tri có thể tìm thấy các Trung Tâm Bầu Cử trong khu dân cư của họ bằng cách truy cập Địa Điểm Bỏ Phiếu| Bầu Cử OC. Công cụ lập bản đồ tương tác của Sở Ghi Danh Cử Tri cũng hiển thị địa điểm của 120 thùng đựng phiếu bầu trong quận.

Ngoài 181 Trung Tâm Bầu Cử, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ cung cấp dịch vụ bầu cử lưu động cho cử tri tại năm địa điểm trong năm ngày riêng biệt từ Ngày 28 Tháng Năm đến Ngày 5 Tháng Sáu.

Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng Năm, 9:00 giờ sáng-6:00 giờ chiều
Công Viên Khu Vực Ralph B. Clark - Khu Phức Hợp Thể Thao
2851 Rosecrans Ave
Fullerton, CA 92833
Tọa lạc tại bãi đậu xe, bên kia đường từ lối vào chính đến Công Viên Khu Vực Ralph B. Clark.

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Năm, 8:00 giờ sáng-5:00 giờ chiều
Bệnh Viện Huntington Beach
17772 Beach Blvd
Huntington Beach, CA 92647
Tọa lạc tại bãi đậu xe, Trước Lối Vào Chính của Bệnh Viện Huntington Beach.

Thứ Tư, Ngày 1 Tháng Sáu, 9:00 giờ sáng-6:00 giờ chiều
Công Viên Khu Vực Yorba
7600 E La Palma Ave
Anaheim, CA 92807
Tọa lạc bên trong Công Viên Khu Vực Yorba, trong Bãi Đậu Xe F.

Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng Sáu, 8:00 giờ sáng-5:00 giơ chiều
 Nhóm Y tế Altamed
2720 S Bristol St
Santa Ana, CA 92704
Tọa lạc tại bãi đậu xe AltaMed.
 
Chủ nhật, Ngày 5 Tháng Sáu, 9:00 giờ sáng-6:00 giờ chiều
Công Viên Khu Vực Laguna Niguel
28241 La Paz Rd
Laguna Niguel, CA 92677
Tọa lạc bên trong Công Viên Khu Vực Laguna Niguel, trong Bãi đậu xe A. 

Trích dẫn của Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page:

Nhóm của tôi và tôi cam kết đảm bảo rằng các cơ hội bỏ phiếu sẽ có cho tất cả các cử tri ở Quận Orange. Tại các Trung Tâm Bầu Cử và các địa điểm bầu cử lưu động, cử tri sẽ có thể được xử lý tất cả các nhu cầu bỏ phiếu của họ. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.gov/voting.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông: 
Bob Page
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.