Nhảy đến nội dung

Mô Tả Khóa Học của Chương Trình Học Viện Bầu Cử

Chương Trình Năm 2018

 

Khóa Một: Từ Ý Tưởng đến Phiếu Bầu - Ứng Cử Viên ra Tranh Cử

Ngày 28 Tháng Ba, 2018

Ngoài kiến thức tổng quát về Học Viện Bầu Cử, các học viên sẽ học về cơ sở của việc lập hồ sơ ứng cử viên, bao gồm các nội dung tranh cử trên phiếu bầu và các quy định cụ thể để trở thành ứng cử viên cho các nội dung tranh cử đó. Lớp học này sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực của việc vận động tài chính, bao gồm các quy định lập hồ sơ, hạn chót, và các quy định pháp lý. Các học viên cũng sẽ được mở rộng kiến thức về lời phát biểu và quy tắc và quy định cho chức danh trên phiếu bầu.

 

Khóa Hai: Quy Trình Tạo Ra Phiếu Bầu

Ngày 4 Tháng Tư, 2018

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên qua quy trình tạo ra phiếu bầu, từ bắt đầu đến kết thúc. Học viên sẽ học về các loại phiếu bầu, rút thăm ngẫu nhiên, thứ tự trên phiếu bầu, biên dịch, ghi âm và làm ra phiếu bầu được ghi âm, và triển khai phiếu bầu mẫu. Học viên cũng sẽ có cơ hội tạo ra phiếu bầu của chính họ bằng cách sử dụng phần mềm tạo ra phiếu bầu của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

 

Khóa Ba: Bảo Vệ Phiếu Bầu của Quý Vị

Ngày 11 Tháng Tư, 2018

Khóa học này sẽ tập trung vào thời gian và vấn đề quan trọng liên quan đến bảo mật trong bầu cử. Học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange bảo vệ sự trung thực của phiếu bầu, từ việc bảo vệ thực thể cho đến sự bảo vệ an toàn cấp cao cho mạng lưới. Khóa học này cũng sẽ khám khá cách làm thế nào mà các rủi ro về an ninh mạng tiếp tục phát triển và biến hóa, cách mà chúng tôi hợp tác với các trung tâm đánh giá rủi ro ở cấp quốc gia và địa phương và cách mà dữ liệu được phân tích. Các học viên sẽ có được những thông tin nội bộ có giá trị về sự hợp tác của chúng tôi với lực lượng thực thi pháp luật và biết rõ và hiểu được sự phức tạp như thế nào của kế hoạch bảo vệ khi được triển khai.

 

Khóa Bốn: Liên Kết Với Cử Tri

Ngày 18 Tháng Tư, 2018

Học viên sẽ tìm hiểu về các công cụ có sẵn để tiếp xúc và thu nhận thông tin, bao gồm trang mạng ocvote.com và các mạng xã hội khác. Khóa học này cũng sẽ bao gồm những cách mà ứng cử viên và chiến dịch vận động có thể tập trung và sử dụng thông tin có sẵn tại Sở Ghi Danh Cử Tri, chẳng hạn như bản đồ và hồ sơ cử tri. Phần còn lại của khóa học sẽ tập trung vào nhiều phương diện của Ngày Bầu Cử, và học viên sẽ ra về với sự hiểu biết về độ phức tạp và quy mô của hoạt động bầu cử ở Quận Orange. Khóa học sẽ tập trung vào công việc hậu cần và các yếu tố khác nhau của Hệ Thống bỏ phiếu của Quận. Học viên cũng sẽ có cơ hội tham gia vào lớp đào tạo nhân viên phòng phiếu được điều chỉnh cho phù hợp với mô hình học viện, bao gồm việc thiết lập địa điểm phòng phiếu và xử lý hồ sơ cử tri.

 

Khóa Năm: Đếm Phiếu Bầu

Ngày 25 Tháng Tư, 2018

Khóa học sẽ bao gồm vô số các hoạt động xảy ra sau khi các phòng phiếu đóng cửa vào Đêm Bầu Cử. Học viên sẽ học về công việc hậu cần trong bầu cử, quy trình đóng cửa phòng phiếu, cách xử lý thiết bị bỏ phiếu và đồ cung ứng, và cách mà văn phòng sẽ nhận và xử lý phiếu bầu. Học viên sẽ tham gia vào một cuộc bầu cử giả định mà họ sẽ xử lý phiếu bầu và hỗ trợ việc đếm phiếu bầu.

 

Khóa Sáu: Kết Quả Chính Thức: Được Chứng Nhận và Chính Xác

Ngày 2 Tháng Năm, 2018

Khóa học này sẽ giới thiệu cho học viên về các hoạt động sau bầu cử dẫn đến việc chứng nhận kết quả bầu cử. Học viên sẽ học về các quy định và kiểm toán bắt buộc khác nhau của tiểu bang, cách phiếu bầu có điều kiện được xử lý, quyền và trách nhiệm của những người quan sát bầu cử, quy trình đếm lại phiếu bầu, và lập hóa đơn bầu cử. Học viên sẽ tham gia vào phần thực nghiệm kiểm toán sau bầu cử.