Nhảy đến nội dung

Thông Tin về Tiếp Cận Cộng Đồng Song Ngữ

Sở Ghi Danh Cử Tri duy trì cam kết về việc tiếp cận chủ động khi tuân thủ theo các quy định về ngôn ngữ của Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu cho mỗi cuộc bầu cử được tổ chức trong Quận Orange. Chúng tôi tự hào trong việc duy trì chương trình hỗ trợ ngôn ngữ toàn diện cho tất cả các ngôn ngữ được bao gồm trong đạo luật. Chúng tôi tin rằng một chương trình tiếp cận cộng đồng thành công cho cộng đồng ngôn ngữ yêu cầu các yếu tố sau:

  • Sự hiện diện của các nhân viên chính thức và tận tâm phụ trách chương trình cộng đồng song ngữ: Những Chuyên Viên Chương Trình Cộng Đồng song ngữ của chúng tôi điều phối tất cả dịch vụ trong việc tiếp cận cử tri và biên dịch tài liệu bầu cử cho các cộng đồng ngôn ngữ. Với kinh nghiệm tiếp cận cộng đồng và kiến thức về văn hóa, những chuyên viên này làm việc với vai trò là nhân viên liên lạc cộng đồng cho Sở Ghi Danh Cử Tri để tăng cường sự tham gia của những cử tri có những trở ngại về văn hóa và ngôn ngữ.
  • Tích cực và sáng tạo trong việc tiếp cận cộng đồng: Từ việc vận động truyền thông cho đến những sự kiện hướng đến những khán giả cụ thể, chúng tôi có nhiều chương trình khác nhau để mở rộng sự tiếp cận với cử tri thông qua những kênh liên lạc tại địa phương. Những nỗ lực này rất quan trọng để nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan đến bầu cử và liên tục xây dựng mối quan hệ với những cộng đồng ngôn ngữ mà chúng tôi phục vụ.
  • Kiểm tra chất lượng của việc biên dịch tài liệu bầu cử: Việc biên dịch các tài liệu bầu cử phức tạp là một nhiệm vụ cần nhiều thời gian và nỗ lực đòi hỏi sự tập trung chi tiết. Quy trình mà chúng tôi đã thiết lập bảo đảm các tài liệu bầu cử được biên dịch là chính xác, thích hợp và dễ dàng tiếp cận.
  • Chủ động trong việc tuyển dụng các nhân viên song ngữ cho Trung Tâm Bầu Cử: Thử thách trong việc tuyển dụng các nhân viên đủ tiêu chuẩn cho Trung Tâm Bầu Cử đòi hỏi chúng tôi phải chủ động tiếp cận khi tuyển dụng. Chúng tôi đã triển khai những phương pháp và hoạt động tuyển dụng đa dạng để liên tục tăng cường cho cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Trong nỗ lực tuân theo những quy định của việc trợ giúp ngôn ngữ bắt buộc trong Đoạn 203 của Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu, chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ bầu cử song ngữ khác nhau cho những cử tri có nhu cầu trợ giúp ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu của cử tri và làm việc với cộng đồng ngôn ngữ để tăng cường sự tham gia của cử tri vào quy trình dân chủ của các cuộc bầu cử.

Để có sự trợ giúp bổ sung cho những ngôn ngữ được bao gồm trong đạo luật, vui lòng liên hệ với một trong những Chuyên Viên Chương Trình Cộng Đồng của chúng tôi để được trợ giúp thêm.